FORMULARZ REJESTRACJI
Rejestracja udziału w Konferencji on-line jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przekazanie swoich danych osobowych do administratora platformy transmitującej Konferencję.

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają dostęp do wykładów oraz materiałów od partnerów do 30.11.2020 r. !